Thông báo về việc trả thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên

Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019
24/10/2019
ĐÔNG ĐẢO SINH VIÊN PTIT THAM DỰ TALKSHOW “MARKETING REBORN IN 4.0”
25/10/2019
Kính gửi: các lớp sinh viên khóa 2019 hệ đại học chính quy
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên thông báo về việc trả thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên.
Thời gian: Bắt đầu từ thứ 2 (28/10/2019) đến thứ 6 (08/11/2019)
Địa điểm: Văn phòng Giao dịch 1 cửa – ô số 3
Ban cán sự lớp sinh viên sẽ lấy thẻ BHYT theo lớp và phát cho sinh viên lớp mình.
Sinh viên sau khi nhận được thẻ BHYT, cần rà soát lại thông tin in trên thẻ BHYT. Nếu thấy có sai sót cần báo ngay cho ô số 3 – Văn phòng Giao dịch 1 cửa tuần từ 11/11 – 15/11/2019 để giải quyết. Sau thời gian trên Học viện sẽ không giải quyết các trường hợp trên.
Trân trọng!

2195 lượt xem