Thông báo về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phiên thứ nhất năm 2021
20/05/2021
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam thông báo tuyển dụng
21/05/2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 29/01/2021 của Ủy ban Bầu cử Quận Hà Đông về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại quận Hà Đông; Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ lập và niêm yết danh  sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Học viện thông báo kế hoạch bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại điểm bầu cử Học viện như sau:

1.Thời gian bầu cử: Từ 7h00 ngày 23/05/2021

2. Địa điểm: Hội trường số 1 – Cơ sở Hà Đông

3. Thành phần: Tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy đang học tập tại Học viện đã đăng ký danh sách cử tri tại điểm bầu cử Học viện theo thông báo số 320/TB-HV ngày 6/5/2021 (Danh sách kèm theo).

4. Lưu ý:

  • Sinh viên khi đi bầu cử phải mang theo thẻ sinh viên để ra vào cổng Học viện.
  • Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đề nghị sinh viên tuân thủ các biện pháp phòng dịch đúng quy định. Sinh viên khi vào khu vực bầu cử phải thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế theo hướng dẫn tại điểm bầu cử.
  • Sinh viên đăng ký bầu cử tại điểm Học viện, đi vào khu vực bầu cử tại Cổng chính để hoàn thành các thủ tục cần thiết.
  • Sau khi bầu cử, sinh viên nộp lại thẻ cử tri đã đóng dấu xác nhận cho Học viện.
  • Các trường hợp sinh viên không đăng ký bỏ phiếu tại điểm bầu cử Học viện yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc bầu cử tại địa phương và nộp lại thẻ cử tri đã đóng dấu bầu cử cho Ban cán sự lớp mình để nộp lại cho Học viện (ô số 3, 4- Văn phòng Giao dịch một cửa).
  • Sinh viên đến bầu cử gửi xe miễn phí tại Nhà xe Cán bộ.

Học viện thông báo và đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Danh sách cử tri Sinh viên.

2019 lượt xem