Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phiên thứ nhất năm 2021

Tuyên truyền thông tin bầu cử cho gần 10.000 sinh viên PTIT qua ứng dụng S-Link
19/05/2021
Koa công nghệ tài chính FinTech
20/05/2021

Sáng ngày 18/05/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp phiên thứ nhất năm 2021. PGS.TS Vũ Văn San, Giám đốc Học viện đã chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, giới thiệu các ứng viên và tiến hành bầu các chức danh, theo đó Hội đồng đã bầu GS.TS Từ Minh Phương là Chủ tịch, GS.TS Nguyễn Bình là Phó chủ tịch, PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải là Thư ký Hội đồng.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện cũng đã giới thiệu danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Năm 2021 Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện có 11 ứng viên đăng ký, trong đó có 03 ứng viên đăng ký chức danh Giáo sư và 08 ứng viên đăng ký chức danh Phó Giáo sư.

431 lượt xem