Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Cơ hội nhận học bổng Thạc sỹ tại Italia
23/03/2022
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
25/03/2022
Thực hiện Kết luận của Ban Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tuần 12/2022; Học viện thông báo thời gian quay trở lại học tập tập trung và hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 từ ngày 04/04/2022 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:
1. Thời gian quay trở lại học tập tập trung:
– Khóa 2018, 2021: từ ngày thứ Hai, 04/04/2022
– Khóa 2019, 2020: từ ngày thứ Ba, 12/04/2022
2. Khung thời gian tổ chức giảng dạy – học tập kèm theo
Trân trọng thông báo!

506 lượt xem