Thông báo về việc thu học phí các môn học lại, cải thiện, văn bằng 2 chính quy học kỳ I năm học 2016-2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn Công nghệ thông CNTT&TT ASEAN-IVO 2016
25/11/2016
Sinh viên Lào tại Học viện chào đón kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
28/11/2016

page-0

Tải thông báo và mẫu đơn đăng ký tại đây.

1685 lượt xem