Thông báo về việc tặng lịch Tết 2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội

10 sinh viên PTIT nhận học bổng GPBL
26/12/2022
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022
26/12/2022

Thực hiện kế hoạch của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai các ấn phẩm Tết 2023, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo về việc tặng lịch Tết 2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 26/12/2022 – 30/12/2022 (trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm: Văn phòng giao dịch 1 cửa (ô số 3 – Phòng Chính trị và Công tác sinh viên).
  3. Đối tượng: sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa các khóa D19, D20, D21, D22 .
  4. Quy cách, mẫu lịch: lịch 5 tờ (mẫu được gửi kèm theo)
  5. Yêu cầu: đại diện Ban cán sự các lớp đến nhận và phát cho tất cả sinh viên trong lớp.

Trân trọng!

1799 lượt xem