Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
04/05/2021
Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội
04/05/2021

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch và kế hoạch đào tạo của Học viện; căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 của Học viện.

Học viện yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cụ thể như sau:

1. Về việc nâng cao ý thức phòng dịch:

– Yêu cầu bắt buộc viên chức, người lao động và người học khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước và Học viện, chú ý thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế;

– Thường xuyên tự kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thông báo ngay cho Trạm Y tế Học viện hoặc cơ sở Y tế gần nhất; trường hợp phát hiện ho, sốt, khó thở tại nhà thì không đến Học viện và thông báo cho Giảng viên, Giáo viên Chủ nhiệm – Phòng CT&CTSV để tập hợp báo cáo với Học viện;

– Thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly nếu đang thuộc đối tượng cách ly theo yêu cầu của nhà nước;

2. Về việc học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

– Toàn trường chuyển sang học tập các lớp học lý thuyết sang hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo khác, tạm dừng các môn học tại phòng thực hành, giáo dục thể chất cho đến khi nhập học trở lại.

– Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh được tiếp tục bảo vệ luận văn, luận án trong điều kiện đảm bảo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.

3. Đối với các đơn vị trong Học viện:

3.1. Học viện Cơ sở, Phòng Giáo vụ, Khoa đào tạo Sau đại học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo BCVT1:

– Khẩn trương xây dựng và thông báo kế hoạch học tập trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của hệ đào tạo đơn vị quản lý và của Học viện;

– Kiến nghị với Lãnh đạo Học việc các vấn đề phát sinh trong tổ chức đào tạo khi sinh viên trở lại học tập tập trung;

3.2. Học viện Cơ sở và Trung tâm Dịch vụ:

– Thông báo cho sinh viên có nguy cơ cao (sinh viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở; sinh viên tới từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19) không vào ở Ký túc xá. Yêu cầu sinh viên phải khai bao y tế đầy đủ trước khi vào ở ký túc xá.

– Phối hợp với Y tế Học viện đảm bảo các điều kiện về phòng dịch cho khu vực ký túc xá;

3.3. Văn phòng Học viện:

– Tiếp tục chuẩn bị vật tư để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của công tác phòng dịch;

3.4. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên:

– Tiếp tục triển khai tuyên truyền rộng rãi biện pháp phòng chống lây nhiễm, các thông tin về tình hình dịch bệnh;

– Phối hợp với Trạm Y tế và các đơn vị thông báo đầy đủ đến người học các quy định về phòng chống dịch bệnh của nhà nước và Học viện;

3.5. Các đơn vị trong Học viện:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về chống dịch bệnh;

– Lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh của nhà nước và Học viện;

Học viện yêu cầu các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Địa chỉ liên hệ của Trạm Y tế Học viện: Điện thoại: 0904.668.858. Email: phuongnv@ptit.edu.vn.

455 lượt xem