THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2022 -2023)

Hàng trăm học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội tham gia ngày hội Open day tại PTIT
26/07/2023
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
27/07/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc thực hiện sơ kết học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thời gian nộp: Ban cán sự các lớp nộp hồ sơ sơ kết học kỳ về phòng CT&CTSV tại bộ phận giao dịch “một cửa” (ô số 3) trong thời gian từ ngày 15/08/2023 đến hết ngày 25/08/2023. Đồng thời gửi file bản mềm đánh máy trong excel, Phông chữ Times New Roman) về địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn

* Lưu ý:

– Từ kỳ 2 năm học 2022-2023 Học viện sẽ áp dụng đánh giá kết quả rèn luyện theo quy định mới (Căn cứ theo Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28/04/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông _hướng dẫn chi tiết kèm theo biểu mẫu: Hướng dẫn sơ kết HK2_2022_2023  và QD 589qd-hv cong tac sinh vien……..).

– Từ kỳ 1 năm học 2023-2024 Học viện sẽ áp dụng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trên phần mềm trực tuyến Slink. Phòng CT&CTSV sẽ có hướng dẫn chi tiết sau.

Phòng CT&CTSV rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các CVHT để việc tổ chức sơ kết học kỳ 2 năm học 2022-2023 đạt kết quả, phòng CT&CTSV yêu cầu Ban cán sự các lớp, sinh viên nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn này.

9275 lượt xem