Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

Thông báo danh sách gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên các khóa 2019-2020-2021
06/01/2023
Chuyến xe về tết 2023
16/01/2023

  1. Thông báo số 42/TB-HV ngày 11/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý năm 2022-2023: Thongbao42TB-HV
  2. Thông báo số 43/TB-HV ngày 11/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2022-2023: Thongbao43TB-HV

500 lượt xem