Thông báo về việc hướng dẫn sơ kết Học kỳ 1 (năm học 2019 -2020)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tập trung mở ngành đào tạo fintech, IoT, robotics
09/01/2020
Microsoft công bố các dự án xuất sắc tại Diễn đàn Education Exchange 2020
13/01/2020
Căn cứ quy chế học sinh sinh viên, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành của Học viện, Phòng Chính trị & CTSV hướng dẫn các lớp tiến hành sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020 (có văn bản kèm theo: Hướng dẫn sơ kết HK1_2019_2020)

Thời gian nộp: Ban cán sự các lớp nộp hồ sơ sơ kết học kỳ về phòng CT&CTSV tại bộ phận giao dịch “một cửa” (ô số 34) trước ngày 30/5/2020.

Lưu ý: Phòng CT&CTSV đề nghị CVHT tổ chức họp với các lớp sinh viên trước khi nghỉ Tết, quán triệt, nhắc nhở sinh viên tăng cường an toàn, an ninh, trật tự trong dịp nghỉ Tết. Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết sinh viên cần chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không đốt pháo, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, không phát tán thông tin độc hại trên mạng xã hội.

Phòng CT&CTSV rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các CVHT để việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020 đạt kết quả, phòng CT&CTSV yêu cầu Ban cán sự các lớp, sinh viên nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn này.

10420 lượt xem