Thông báo Về việc dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
19/07/2016
Thông báo xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2016
20/07/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7.2016 của Học viện như sau:

1. Đối tượng được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 gồm:
a. Các sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2013 (cả 2 Cơ sở đào tạo);
b. Các sinh viên Đại học theo hình thức giáo dục từ xa khóa 2011 (Cơ sở đào tạo Hà Nội);
c. Các sinh viên Đại học liên thông và theo hình thức giáo dục từ xa trả nợ.

2. Thời gian dự kiến cấp bằng: chiều thứ 6, ngày 29/7/2016.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

Thong_bao_co_bang-T7. 2016 DH-1

2457 lượt xem