Thông báo về việc Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 76 năm ngày truyền thống ngành TT&TT
28/08/2021
Thí sinh trúng tuyển vào PTIT bắt đầu làm thủ tục nhập học trực tuyến
05/09/2021

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện nội dung văn bản số 3567/BGDĐT-GDĐH  ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Học viện như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Lần 2) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo! 

1197 lượt xem