Thông báo về việc tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật

FPT Telecom thông báo chương trình sinh viên công nghệ tập sự 2017
14/04/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm Broadcast & AV 2017
15/04/2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, Học viện sẽ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật, cụ thể như sau:
– Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 18/04/2017 (Thứ Ba). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.
– Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).
– Thành phần: Các sinh viên hệ Đại học chính quy, niên khóa 2012-2017, khối ngành Kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).
* Lưu ý:
– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).
– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.
Trân trọng thông báo!

1- Toàn văn thông báo + Chương trình

2-Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

1097 lượt xem