Thông báo về việc cấp tài khoản và mật khẩu thư điện tử cho sinh viên đại học chính quy

Thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
20/03/2020
Thông báo về việc cấp tài khoản và mật khẩu thư điện tử cho sinh viên đại học chính quy
20/03/2020

Để hỗ trợ việc gửi, nhận thông tin giữa Nhà trường với sinh viên, giữa sinh viên với nhau dưới dạng thư tín qua mạng Internet phục việc việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và đặc biệt là để chuẩn bị cho việc triển khai học trực tuyến, Học viện đã tạo tài khoản thư điện tử (email) cho toàn bộ sinh viên Đại học chính quy khóa D17, D18 và D19 của Học viện.

  1. Đối với các sinh viên khóa D17, D18, D19 đã đăng ký email sinh viên: Học viện đã gửi tài khoản và mật khẩu email đến địa chỉ email cá nhân sinh viên trong đơn đăng ký email (lưu ý kiểm tra cả hộp thư spam của email cá nhân). Đề nghị các sinh viên đọc kỹ hướng dẫn cách truy cập sử dụng theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1XgsbSNYr4H3L8AQCxx-PFWILS-SsCpU9/view)
  2. Đối với các sinh viên khóa D17, D18, D19 chưa đăng ký email sinh viên đề nghị truy cập địa chỉ sau và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (hoàn thành trước ngày 22/03/2020) để được gửi mật khẩu email sinh viên Học viện vào email cá nhân

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFcQj5T2IWPb13930gYJjGxwK4oDIZIaUXrrcyvBiX0yuhBg/viewform

  1. Sinh viên các khóa còn lại, Học viện sẽ thông báo tài khoản và mật khẩu sau khi thiết lập xong.
  2. Trong trường hợp sinh viên quên mật khẩu trong quá trình truy cập sử dụng, sinh viên điền thông tin mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ kỹ thuật theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrt5gpvDdQbc16xSekoQi5lt7r1PU3vWEO6rc0StYCsobsPg/viewform

            Học viện xin thông báo đến sinh viên Đại học chính quy được biết.

2232 lượt xem