Thông báo về việc Bổ sung nội dung Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thư của Giám đốc Học viện gửi giảng viên và sinh viên nhân dịp bước vào năm học mới 2021 – 2022
26/08/2021
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 76 năm ngày truyền thống ngành TT&TT
28/08/2021

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh 2021,

Căn cứ Thông báo số 628/TB-HĐTS ngày 20 tháng 7 năm 2021 về của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo bổ sung nội dung Đề án tuyển sinh năm 2021 đối với việc thực hiện xét tuyển vào đại học hệ chính quy đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 của Học viện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Đối tượng được tham gia xét tuyển là các thí sinh thuộc diện đươc đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT (thí sinh đặc cách) và có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

Ghi chú: Chỉ tiêu trên không nằm trong chỉ tiêu xét tuyển mà Học viện đã công bố để thực hiện xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức XTKH

III. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHÂT LƯỢNG ĐẦU VÀO

Điều kiện để được phép đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải có Điểm trung bình học tập các năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên và hạnh kiểm Khá trở lên

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1.Phương thức xét tuyển:

 • Xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập các năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;
 • Thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
 • Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một (01) nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;
 • Điểm trúng tuyển của các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau;
 • Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến hết chỉ tiêu;
 • Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng (điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng là bằng nhau), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2);
 • Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau;
 • Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có);
 • Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện không sử dụng tiêu chí phụ riêng để xét tuyển;
 • Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 03/10/2021 đến hết ngày 12/10/2021

2. Cách thức đăng ký xét tuyển:

 • Bước 1: Thí sinh mở tài khoản xét tuyển và đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang  https://xettuyen.ptit.edu.vn
 • Bước 2: Thực hiện đầy đủ các bước khai báo hồ sơ và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển theo hướng dẫn
 • Bước 3: In Phiếu ĐKXT và ký tên
 • Bước 4: Gửi hồ sơ ĐKXT bằng đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát đảm bảo đến các địa chỉ cơ sở đào tạo của Học viện (Thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện).

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu ĐKXT (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và ký tên);
 • Bản photo (công chứng) học bạ lớp 10, 11, 12;
 • Bản photo Giấy chứng nhận đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021;
 • Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có).

3. Địa chỉ gửi hồ sơ qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh EMS):

Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):          

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):

Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220

VI. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

 1. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/10/2021
 2. Gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học: Dự kiến trong tháng 10/2021

Trong thời gian xét tuyển, Học viện sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh, trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại Cổng thông tin điện tử và Cổng thông tin tuyển sinh theo địa chỉ: https://ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, https://daotao.ptit.edu.vn qua email: tuyensinh@ptit.edu.vn hoặc Fanpage tuyển sinh: https://facebook.com/ptittuyensinh.

Thong bao Bo sung de an tuyen sinh 2021

2794 lượt xem