Thông báo về việc Ba công khai năm học 2019 – 2020

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
26/05/2020
Cuộc thi ADSE 2020, tổ chức bởi ASEAN Foundation và Tập đoàn SAP (CHLB Đức)
28/05/2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân, Học viện yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo năm học 2019 – 2020 của HỌc viện (mốc thời gian tính đến 31/12/2019). Nội dung cụ thể theo công văn và biểu mẫu kèm theo.

Thong bao vv ba cong khai nam hoc 2019-2020

Bieu mau ve viec Ba cong khai nam hoc 2019 -2020

908 lượt xem