Cuộc thi ADSE 2020, tổ chức bởi ASEAN Foundation và Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

Thông báo về việc Ba công khai năm học 2019 – 2020
26/05/2020
Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS) thông báo tuyển dụng
29/05/2020

ADSE là một cuộc thi phân tích dữ liệu khu vực được tổ chức bởi Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Foundation) và Tập đoàn SAP (CHLB Đức), hướng đến đối tượng là sinh viên các Trường đại học trong Khu vực ASEAN.

Bằng cách sử dụng đám mây phân tích SAP (SAP Analytics Cloud), cuộc thi kêu gọi các sáng kiến thiết kế giải pháp mang tính sáng tạo và có thể thực hiện được dựa trên những hiểu biết về dữ liệu, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của Khu vực ASEAN và tuân theo 6 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc như sau: (1). Sức khỏe và hạnh phúc, (2). Bình đẳng giới, (3). Chất lượng giáo dục, (4). Việc làm và tăng trưởng kinh tế, (5). Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng, và (6). Các thành phố và cộng đồng bền vững.

Bài dự thi sẽ được đánh giá trên tính sáng tạo, tính khả thi và năng lực của nhóm để chứng minh việc thực hiện giải pháp.

Sản phẩm bàn giao:

  • Gửi bảng phân cảnh (storyboard) không quá 10 trang bao gồm cả trang bìa
  • Bảng phân cảnh phải chứa các biểu đồ rõ ràng và dễ đọc
  • Giải pháp của bạn phải sử dụng SAP Analytics Cloud
  • Bảng phân cảnh của bạn phải cho thấy giải pháp của bạn sẽ được triển khai như thế nào

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: https://aseandse.org và file đính kèm

Deadline đăng ký hồ sơ: 31/05/2020

1338 lượt xem