Thông báo v/v rà soát danh sách hoàn tiền tham gia BHYT cho sinh viên Đại học chính quy năm học 2023-2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khởi động chuỗi các hoạt động định hướng nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2024
15/01/2024
Hội nghị viên chức và người lao động Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc năm 2023
16/01/2024

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2020-2023

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 thông qua ngày 13/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Quận Hà Đông về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã hoàn tất việc  triển khai và mua BHYT năm học 2023-2024 cho sinh viên các khóa 2020-2023. Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả tiền đối với các sinh viên cụ thể như sau:

  1. Sinh viên đã có thẻ đối tượng khác cao hơn/sinh viên nộp tiền 2 lần/sinh viên khóa cũ đã hết chương trình đào tạo.
  2. Một số sinh thiếu thông tin/không gửi đầy đủ thông tin để mua thẻ, nhà trường đã nhắc nhở trên các nhóm lớp, gọi điện…nhưng sinh viên vẫn không cung cấp thông tin.
  3. Danh sách kèm theo:
  • Sinh viên khóa D23 (phụ lục 1)
  • Sinh viên khóa khác (phụ lục 2).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ P.CT&CTSV theo số điện thoại 0243.8547795 hoặc địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn trước ngày 18/01/2024.

Phụ lục kèm theo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sJyvoHh9_YuN0ChI_XTogg6uDnioLE2a/edit#gid=548743910

Xem thông báo tại đây: tb 412 tb-hv

2160 lượt xem