Hội nghị viên chức và người lao động Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc năm 2023

Thông báo v/v rà soát danh sách hoàn tiền tham gia BHYT cho sinh viên Đại học chính quy năm học 2023-2024
15/01/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tổ chức Hội thảo ứng dụng chuyển đổi số
19/01/2024

Ngày 15/01/2024, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Khối quản lý và đào tạo phía Bắc (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị, GS. TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, PGS.TS Trần Quang Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Giám đốc Học viện và đại diện các đơn vị khoa, phòng, ban chức năng của khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc.

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, năm 2023 là năm đánh dấu cột mốc  kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Bưu điện -Vô tuyến điện, đơn vị tiền thân của Học viện và cũng là năm giữa của giai đoạn Chiến lược phát triển của Học viện 2021-2025 tầm nhìn 2030 với nhiều nhiệm vụ, yêu cầu mới cần bứt phá, trong đó vai trò của Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc là rất quan trọng.

PGS.TS Trần Quang Anh, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tổng kết công tác năm 2023, tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023 là năm Học viện và các đơn vị vẫn duy trì tốt sự hoạt động liên tục, ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: quy mô, chất lượng đào tạo; nghiên cứu khoa học; triển khai và ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là hoạt động hợp tác quốc tế. Học viện tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực ICT, tạo được sức hút đối người học và uy tín với xã hội. Khối QL&ĐT phía Bắc đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển sinh năm 2023, tăng 14% so với năm 2022. Hoàn thành mở 04 ngành/Chương trình đào tạo mới. Công tác hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả vượt bậc khi Học viện mở 02 văn phòng hợp tác nghiên cứu và đào tạo tại Hàn Quốc và Nhật Bản, là trường đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có văn phòng xúc tiến hợp tác đào tạo, NCKH tại nước ngoài. Học viện đã tổ chức thành công nhiều Hội nghị quôc tế. Học viện đã tham gia nghiên cứu, đánh giá tỷ trọng kinh tế số trong GDP/GRDP cho cả nước và 63 tỉnh, thành phố, xây dựng phương thức đánh giá và Báo cáo kinh tế số thường niên Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, lần đầu tiên công bố vào tháng 9 năm 2023. Đời sống của viên chức, người lao động được tiếp tục được đảm bảo, cải thiện; cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, thu nhập bình quân của viên chức và người lao động Khối đã tăng 15% so với năm 2022.

Năm 2023, viên chức, người lao động Học viện tiếp tục được trang bị bảo hiểm sức khỏe và tham gia khám sức khỏe định kỳ toàn diện với chất lượng cao, điều này thể hiện sự gia tăng chế độ phúc lợi và sự quan tâm, chăm lo của Tập thể Lãnh đạo Học viện đối với đời sống sức khỏe người lao động Học viện.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và chế độ chính sách đới với viên chức và người lao động, báo cáo tình sử dũng quỹ năm 2023, báo cáo công tác thanh tra nhân dân của khối QL& ĐT phía Bắc.

Tại Hội nghị, tập thể Lãnh đạo Học viện đã tập trung trao đổi về một số lĩnh vực hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới: tập trung phát triển có chiều sâu về tiềm lực con người, cơ sở vật chất; mở ngành đào tạo mới, đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế… hoàn thành tốt các chỉ tiêu, hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành và tăng cường hiệu quả lao động, tối ưu hóa mọi nguồn lực, vận hành tốt bộ máy.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, tập thể Lãnh đạo Học viện đã tập trung trao đổi về một số lĩnh vực hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới: tập trung phát triển có chiều sâu về tiềm lực con người, cơ sở vật chất; mở ngành đào tạo mới, đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế… hoàn thành tốt các chỉ tiêu, hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành và tăng cường hiệu quả lao động, tối ưu hóa mọi nguồn lực, vận hành tốt bộ máy.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn “Tập thể cán bộ viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được năm 2023; tiếp tục tập trung; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực; đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ đoàn kết và không khí thi đua sôi nổi, chủ động sáng tạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc và của Học viện năm 2024”. Giám đốc Học viện cũng đặc biệt nhấn mạnh, Khối Quản lý Đào tạo Phía Bắc cần phát huy vai trò chủ chốt trong nghiên cứu khoa học, tăng cường bài báo quốc tế, đồng thời tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả, năng suất lao động hơn nữa để đáp ứng sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua 2024 đến toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc. Hội nghị viên chức người lao động khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động trước thềm năm mới 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

1801 lượt xem