Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ năm 2019

Công ty IMT Solution thông báo tuyển dụng
14/03/2019
Tưng bừng ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
18/03/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019. Cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ lý thuyết chuyên môn sâu và năng lực thực hành phù hợp, có kỹ năng phân tích cùng năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn của mình, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng  tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu

 (Dự kiến)

Thời gian đào tạo
1 Hệ thống thông tin 9.48.01.04 15 Thời gian đào tạo:   3 năm
2 Kỹ thuật điện tử 9.52.02.03
3 Kỹ thuật viễn thông 9.52.02.08
4 Kỹ thuật máy tính 9.48.01.06
5 Quản trị kinh doanh 9.34.01.01 05

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

1. Điều kiện về văn bằng: Có bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc bằng thạc sĩ của các cơ sở đào tạo khác được chấp nhận tương đương, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

(Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ – Phụ lục I, II).

– Những người có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bằng văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đăng ký tại Cục Quản lý chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục).

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Có một đề cương định hướng nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, gồm các nội dung:

a) Lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được;

b) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo);

c) Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong  vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

d) Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

e) Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

(Chi tiết yêu cầu đối với Đề cương định hướng nghiên cứu của thí sinh – Phụ lục IV

Định hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học có thể tham khảo tại Phụ lục V).

4. Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (Yêu cầu về thư giới thiệu – Phụ lục VI).

5. Có đủ trình độ Tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án, thể hiện ở một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là Tiếng Anh hoặc tiếng nước khác như Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được Quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục 5.a. khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục 5.b. khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh, hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục VII) theo quy định tại mục 5.c. do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

6) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

7) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi ứng viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

8) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

V. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (Mẫu kèm theo);

2. Bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau:

– Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học

– Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ

– Văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định

3. Lý lịch khoa học (Mẫu kèm theo);

4. Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người đã đi làm) hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người vừa mới tốt nghiệp) (Mẫu kèm theo);

5. 02 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học;

6. Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành: 06 bản

7. Bản sao chụp các quyết định giao đề tài, quyết định nghiệm thu và biên bản nghiệm thu đối với thí sinh là chủ trì đề tài. Nếu thí sinh là thành viên tham gia đề tài, cần sao chụp bản thuyết minh đề tài có danh sách người tham gia, quyết định nghiệm thu và biên bản họp nghiệm thu có xác nhận của người tham gia đề tài: 06 bản

8. Bài luận về dự định nghiên cứu: 06 quyển

9. Bản sao công chứng giấy khai sinh

10. Công văn giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

11. 03 ảnh CMND và 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

12. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

            Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 15/09/2019

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến Đợt 1 vào tháng 7/2019, Đợt 2 vào tháng 10/2019

3. Địa chỉ liên hệ:

Văn Phòng Giao dịch một cửa – Bộ phận Tuyển sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông , Km10 đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Điện thoại: 024.33528122; Fax: 024.33829236

Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh có thể xem và tải về tại trang tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: http://tuyensinh.ptit.edu.vn.

3426 lượt xem