Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 Năm 2021
08/11/2021
Tuyển dụng chuyên viên phát triển ABAP
11/11/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thông tin chi tiết xem tại:

Thông báo tuyển sinh của Học viện cảnh sát nhân dân

1316 lượt xem