Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017
07/12/2016
Sinh viên Học viện đạt giải cao tại Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin năm 2016”
07/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017 như sau:

File đính kèm

1444 lượt xem