Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (lần 2)
15/07/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đẩy mạnh hợp tác với Google
16/07/2022

Căn cứ Kế hoạch số 730/KH-HV ngày 10/8/2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển 32 chỉ tiêu viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ LÀM VIỆC VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

Stt Vị trí công việc cần tuyển Số lượng Ghi chú
1. Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin 1 10 Làm việc tại Hà Nội
2. Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin 2 12 Làm việc tại HCM
3. Giảng viên tại Khoa An toàn thông tin 3 Làm việc tại Hà Nội
4. Giảng viên tại Khoa Đa phương tiện 7 Làm việc tại Hà Nội
5. Tổng cộng 32

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Người có đủ các điều kiện sau

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác, không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và ưu tiên trong trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 1. Yêu cầu về trình độ, ngành đào tạo.
Stt Vị trí công việc Yêu cầu về trình độ
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học các ngành Máy tính Công nghệ thông tin, Toán tin ứng dụng.
2 Giảng viên An toàn thông tin Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học ngành Máy tính Công nghệ thông tin, An toàn thông tin.
3 Giảng viên Đa phương tiện Có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp đại học ngành Báo chí, Truyền thông, Mỹ Thuật ứng dụng, Công nghệ đa phương tiện, marketing, thiết kế đồ họa.

5. Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
 • Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
 • Có chứng chỉ giảng dạy đại học hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Vòng 1:

Kiểm tra về các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 1. Vòng 2:

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2):

– Hình thức thi: Phỏng vấn;

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút

– Thang điểm: 100 điểm

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức.

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 mục 3 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Học viện quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức

Sau khi hết thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

 1. Địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông km 10 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

 1. Lệ phí tuyển dụng viên chức

Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp, cụ thể:

– Nộp trực tiếp: Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông số 122 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

– Nộp bằng hình thức chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số tài khoản: 1500201092540 ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh-số điện thoại-Lệ phí tuyển dụng 2022 (ví dụ: Nguyen Van A-09xxxxxxxx-Le phi tuyen dung 2022).

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc. Nếu đăng ký vào 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển, tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Phiếu đăng ký dự tuyển hợp lệ là Phiếu có điền đầy đủ thông tin liên quan đến người đăng ký dự tuyển, ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, ghi đúng tên đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, đã được dán ảnh 4×6 và ký nháy vào từng trang Phiếu.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
 • Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác (photo minh chứng các sản phẩm khoa học kèm theo).
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

2. Thời gian, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

 • Từ ngày 10/8/2022 đến hết 17h00 ngày 09/9/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần),

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 122 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Mẫu Đăng ký xem tại đây

Mẫu Đăng ký dự tuyển

Mấu lý lịch khoa học

720 lượt xem