Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Hội thảo “Khởi nghiệp – Nhận thức và hành động”
17/05/2016
Hội thảo “Khởi nghiệp – Nhận thức và hành động”
17/05/2016

  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

1182 lượt xem