Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

120 sinh viên PTIT nhận chứng chỉ khóa học thuật toán ứng dụng do Samsung tài trợ năm 2019
23/10/2019
Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019
24/10/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 có Danh sách kèm theo:

Danh sách sinh viên được miễn thi Tiếng anh 952

1326 lượt xem