Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019

Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019
24/10/2019
Thông báo về việc trả thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên
24/10/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019 (Có danh sách kèm theo).

Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức:953

1050 lượt xem