Thông báo lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2, năm học 2021-2022 của Cơ sở đào tạo Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022
25/01/2022
Quy định về tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, học bổng sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
28/01/2022

THÔNG BÁO

V/v Lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2, năm học 2021-2022

của Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Căn cứ Thông báo số 18/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc xem xét mở cửa trường học trở lại;

– Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

– Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại các địa phương;

Học viện thông báo lộ trình tổ chức học tập tập trung tại Học viện trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 của Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

 1. Đối với khóa 2021:
 • Học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 08/02 đến ngày 20/02/2022.
 • Sinh viên tập trung học tập tại Học viện từ ngày 21/02/2022.
 • Sinh viên khóa 2021 tham gia học học phần thực hành GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội: Từ ngày 13/03 – 02/4/2022 (Kế hoạch chi tiết sẽ phổ biến sau)
 1. Đối với khóa 2018, 2019, 2020:
 • Học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 08/02 đến ngày 06/03/2022.
 • Sinh viên tập trung học tập tại Học viện từ ngày 07/03/2022.
 1. Tổ chức thực hiện:
 • Phòng CT&CTSV (chủ trì), Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện phối hợp tổ chức khảo sát sinh viên về tình hình tiêm Vắc xin (theo mẫu gửi kèm) và tổ chức cho sinh viên đăng ký tiêm bổ sung (nếu có) trước khi quay trở lại học tập tập trung.
 • Phòng Giáo vụ (chủ trì) phối hợp với các Khoa đào tạo 1, các Đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập theo lộ trình nêu trên.
 • Văn phòng Học viện (chủ trì) phối hợp các Đơn vị tổ chức cho sinh viên tiêm Vắc xin; xây dựng phương án, tổ chức thực hiện phòng chống dịch khi sinh viên quay trở lại học tập tập trung.
 • Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch và đón sinh viên quay trở lại học tập trung.
 • Yêu cầu sinh viên trước khi quay trở lại học tập tập trung phải tham gia khảo sát về tình hình tiêm Vắc xin; khi quay trở lại học tập phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K và quy định của Học viện về phòng chống dịch.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

CVĐ 83

4435 lượt xem