Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thư chúc tết của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
21/01/2022
Thông báo lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2, năm học 2021-2022 của Cơ sở đào tạo Hà Nội
28/01/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022. Chi tiết file đính kèm:

CV số 1394/QĐ/HV

1541 lượt xem