Thông báo lịch họp cố vấn học tập các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xúc tiến hợp tác với Tập đoàn Công nghệ HCL
08/10/2021
Thông báo về việc điều chỉnh lịch phát bằng tại Học viện
14/10/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo lịch họp cố vấn học tập tới các thầy cô và các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2021 nội dung như sau:

  1. Lịch họp cố vấn học tập
  2. Ban cán sự lớp bao gồm 3 thành viên: 1 lớp trưởng và 2 lớp phó học tập (yêu cầu ghi đầy đủ thông tin: họ tên, số điện thoại, email, mã sinh viên)
  3. Sau khi đã họp và bầu Ban cán sự lớp thì yêu cầu thầy cô/ ban cán sự lớp gửi danh sách về địa chỉ mail của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên cho cô Lê Thị Hội An (anlh@ptit.edu.vn).

Trân trọng thông báo!

2279 lượt xem