Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2019

Thông báo về việc tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
10/12/2019
Thông tin báo chí Hội nghị quốc tế thường niên về khoa học thông tin và máy tính năm 2019 The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2019
10/12/2019

Ngày 09/12/2019, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2019 (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện.

Hội đồng thông báo:

  1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện năm 2019 như sau:
  • Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
  • Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.
  • Là giảng viên cơ hữu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu.
  • Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện năm 2019, đúng chuyên ngành Học viện thực hiện đào tạo.
  1. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện năm 2019: 07/07 thành viên Hội đồng (bằng 100%) nhất trí bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 02 ứng viên sau:
STT Họ và tên ứng viên Chức danh được bổ nhiệm Ngành Nơi công tác
1 PGS.TS Từ Minh Phương Giáo sư Công nghệ
thông tin
Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện  Công nghệ BCVT
2 TS. Nguyễn Mạnh Hùng Phó giáo sư Công nghệ
thông tin
Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ BCVT

1211 lượt xem