Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Nhanh chóng triển khai các nội dung của thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với VNNIC và VIện CNTT – Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
05/05/2016
Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực giữa Samsung và Học viện
06/05/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Cơ sở phía Bắc
Kết quả thi Cơ sở phía Nam

603 lượt xem