Thông báo kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ đào tạo của Samsung năm 2019

Học viện Công nghệ BCVT hoàn thành nhiệm vụ tham gia tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại Hải Phòng và An Giang
28/06/2019
Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ
30/06/2019

I. Các thông tin chung về chương trình

– Nội dung chính: Hỗ trợ cho việc đào tạo, nghiên cứu trong chương trình học bổng tài năng Samsung năm 2019 (Samsung Talented Program – STP 2019);

– Thời gian thực hiện: 01/01/2019 – 31/12/2019;

– Địa điểm thực hiện: Cơ sở Đào tạo Hà Nội – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

– Mục tiêu:

+ Tạo điều kiện cho nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện được tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập;

+ Nâng cao năng lực tìm việc của sinh viên Học viện, góp phần khẳng định được thương hiệu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

+ Góp phần rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nước trong khu vực thông qua việc hợp tác các dự án nghiên cứu và phát triển chung giữa hai bên, qua đó góp phần vào sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung và lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ICT nói riêng.

II. Cách thức thực hiện

STT Nội dung hoạt động Thời gian thực hiện
I Sinh viên STP
1 Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và khen thưởng sinh viên thực tập
II Tổ chức lớp học Ứng dụng thuật toán
1 Algorithms (15 lớp) cho sinh viên của Học viện (bao gồm cả các sinh viên nhận học bổng STP Cả năm
III Tổ chức sự kiện, hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế với Samsung
IV Hệ thống luyện tập và chấm thi lập trình tự động
1 Duy trì trang luyện tập trực tuyến http://www/spojcom.com/PTIT Cả năm
2 Phát triển kho đề bài tương đương chuẩn bài thi Samsung Cả năm
3 Tài trợ cuộc thi ACM/ICPC PTIT, hỗ trợ luyện thi Tháng 1 – tháng 7
4 Hỗ trợ hoạt động CLB IT (thảo luận chuyên đề) Cả năm
V Bảo dưỡng, vận hành phòng Lab Cả năm
VI Truyền thông
1 Hội thảo giới thiệu tuyển dụng, học bổng, tuyển dụng,… Tháng 3, tháng 10
2 Quảng bá ngày Open Day Tháng 4, tháng 11
3 Truyền thông các chương trình của Samsung Cả năm
VI Thúc đẩy chương trình hợp tác, nghiên cứu chung (cả sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, hội thảo,…) Cả năm
VII Chi phí Ban quản lý dự án Cả năm

1417 lượt xem