Học viện Công nghệ BCVT hoàn thành nhiệm vụ tham gia tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại Hải Phòng và An Giang

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2019
21/06/2019
Thông báo kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ đào tạo của Samsung năm 2019
28/06/2019

Từ ngày 22/6 đến 27/6/2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi THPT Quốc gia tại Cụm thi số 3 – Thành phố Hải Phòng và Cụm thi số 52- Tỉnh An Giang.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Cụm thi số 3 – Hội đồng thi thành phố Hải Phòng có 18.575 thí sinh đăng ký dự thi; được bố trí tại 42 điểm thi, với 785 phòng thi. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải phòng, trong buổi đăng ký dự thi ngày 24/6, có 18.460 trên tổng số 18.575 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,38%.

Hội đồng thi thành phố Hải Phòng đã huy động 1.570 cán bộ coi thi, 274 cán bộ giám sát, 588 nhân viên phục vụ. Ngoài ra, có 785 cán bộ coi thi, 123 cán bộ giám sát của các trường: Đại học Hải Dương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Dân lập Hải Phòng, Đại học Y Dược Hải Phòng phối hợp. Trong đó Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông huy động 255 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, thanh tra thi tại 11 điểm thi tại TP Hải Phòng.

 

Cán bộ Học viện làm nhiệm vụ tại điểm thi THPT Thái Phiên, Hải Phòng
Cán bộ Học viện làm nhiệm vụ tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng

Cụm thi số 52 Tỉnh An Giang có 15.842 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 điểm thi phòng thi do các trường phối hợp: Đại học Tiền Giang, Đại học Đồng Nai, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học Xây dựng Miền Tây, Học viện Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Nhìn chung, công tác tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tại điểm thi trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng

1520 lượt xem