Thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Đặng Văn Quý – “Chàng trai luôn cố gắng chiến thắng bản thân”
27/05/2016
Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Thông báo nhập học

Quy trình nhập học

Mẫu sơ yếu lý lịch

Sơ đồ nhập học

717 lượt xem