Thông báo hướng dẫn SV nộp đơn vắng thi qua email

THÔNG BÁO VỀ KHAI THÔNG TIN Y TẾ ĐỢT THÁNG 7/2020
29/07/2020

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện vv phòng chống dịch bệnh Covid-19,Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD đã gửi văn bản hướng dẫn làm thủ tục vắng thi cho các SV của Học viện như sau:

Công văn số 28/KT&ĐBCLGD ngày 29/7/2020 về việc hướng dẫn làm thủ tục vắng thi.

Mẫu đơn xin vắng thi.

28 lượt xem