Thông báo danh sách thí sinh và sơ đồ các phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Trung tâm ELP English thông báo tuyển dụng
08/05/2017
Hội thảo “Giải pháp đo kiểm trong mạng quang của Anritsu”
09/05/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách thí sinh và sơ đồ các phòng thi đợt thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh các phòng thi: Danh sách chi tiết

Sơ đồ các phòng thi: Sơ đồ cụ thể

Trân trọng!

1101 lượt xem