Thông báo danh sách gia hạn thể BHYT cho sinh viên khóa 2022 (đợt 2)

Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)
20/11/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
22/11/2022

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2022 (đợt 2) (Danh sách sinh viên mua thẻ chi tiết kèm theo).

2. Nơi khám chữa bệnh: Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông- Hà Nội)
3. Sinh viên cài phần mềm VssID như hướng dẫn để sử dụng thẻ BHYT điện tử và tra cứu thời hạn thẻ BHYT của mình -hướng dẫn kèm theo. (Thẻ cứng sinh viên sẽ lấy sau khi BHXH Quận Hà Đông gửi về trường).
4. Nhà trường đang rà soát danh sách và tiếp tục mua thẻ BHYT cho sinh viên và cập nhật sau khi BHXH gửi về trong các đợt tiếp theo.

Trân trọng!

Link danh sách: https://goeco.link/wdjRS
Link hướng dẫn cài VssID: https://goeco.link/spClP

1580 lượt xem