THÔNG BÁO DANH SÁCH GIA HẠN THẺ BHYT CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA 2020-2021-2022 NĂM 2024

Lễ khai giảng chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh (VMCS) – Khóa 2023
28/12/2023
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
29/12/2023

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2020-2021-2022 năm 2024 (Danh sách sinh viên gia hạn thẻ chi tiết kèm theo).

2. Nơi khám chữa bệnh: Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông-Hà Nội)
3. Lưu ý:

– Bảo hiểm gia hạn trên hệ thống và không cấp thẻ BHYT. Học viện yêu cầu tất cả sinh viên cài phần mềm VssID – Bảo hiểm xã hội số (hướng dẫn kèm theo) để sử dụng thẻ BHYT điện tử. Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID sinh viên có thể tra cứu toàn bộ thông tin thẻ BHYT, hình ảnh thẻ BHYT, thời hạn sử dụng… thay thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh.

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Lê Thị Kim Nhung – Chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, tầng 1, nhà A1. Điện thoại: 024.38547795
Email: nhungltk@ptit.edu.vn

Trân trọng!

Link danh sách: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0Hd77HuvWKrxUAZ0pEM_5sT82s-IjnJ/edit#gid=1965800154

Link hướng dẫn cài đặt VssID: Huongdan_dangky_tk_tren_VssID (1) (1)

2791 lượt xem