THÔNG BÁO CHI TIỀN KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

BookingCare thông báo tuyển dụng
26/12/2023
Lễ khai giảng chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh (VMCS) – Khóa 2023
28/12/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023.
1. Hình thức chi trả:
– Đối với sinh viên không có số tài khoản, sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại P.118 – tầng 1- nhà A1- Phòng Tài chính Kế toán, thời gian nhận bắt đầu từ ngày 27/12/2023 trong giờ hành chính.
– Đối với sinh viên có số tài khoản, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng (danh sách kèm theo).
2. Danh sách kèm theo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzZl8EpWtEkCsDSh6fimdkp_4vQDFRQy/edit#gid=1274632673
Trân trọng./.

2962 lượt xem