THÔNG BÁO CHI KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ HỌC BỐNG CHÍNH SÁCH

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ
18/01/2019
Công ty TNHH Seicho thông báo tuyển dụng
18/01/2019
K/g: Sinh viên các lớp hệ cao đẳng, đại học chính quy
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc chi kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và học bổng chính sách (danh sách kèm theo: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Copy-of-DS-MGHP-HK1-2018-2019_Web.xlsx). 
Đối với những sinh viên có tài khoản ngân hàng, Học viện đã chuyển khoản cho sinh viên (Danh sách kèm theo: https://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/DS-chuyển-khoản-MGHP-KTTC-ngan-hang.xlsx ).
Đối với những sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng đề nghị đến lấy kinh phí tại:
– Địa điểm: Văn phòng giao dịch 1 cửa (Bộ phận TCKT)
– Thời gian: Từ chiều thứ 2 (21/01/2019)
Khi đi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.
Trân trọng thông báo!

 

3104 lượt xem