Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2018

Viettel, VNPT, Bkav… đồng loạt tuyển dụng sinh viên năm 3, 4 làm thực tập sinh an toàn thông tin
15/01/2019
Chương trình “Thắp lửa ngày đông 2019”
17/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Danh sách chi tiết theo thông báo số 1027/TB-HV ngày 27 tháng 12 năm 2018 trong file đính kèm

1586 lượt xem