Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016

Thông tin tuyển dụng của Công ty CP Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT (Property & Management Company) – PMC
30/11/2016
Đông đảo sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia tọa đàm và hướng nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin
02/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016 của Học viện.

Chi tiết Thông báo và Danh sách theo file đính kèm:

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 tháng 11 năm 2016

1059 lượt xem