Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2016

Gặp mặt cán bộ hưu trí mừng xuân Bính Thân 2016
29/12/2016
Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại bộ phận Digital Marketing của Viettel Telecom
05/01/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 tháng 12 năm 2016. Chi tiết theo file đính kèm:

Thông báo Cấp bằng đại học, cao đẳng Đợt 1 tháng 12 năm 2016

Danh sách sinh viên được cấp bằng hệ Đại học chính quy

Danh sách sinh viên được cấp bằng hệ Cao đẳng chính quy

Danh sách sinh viên được cấp bằng hệ Cao đẳng nghề

1202 lượt xem