Thành lập khoa Đa phương tiện đáp ứng nhu cầu đào tạo tại Học viện

Sinh viên Học viện hưởng ứng Tháng Thanh niên 2016
12/04/2016
Khai giảng trường hè đa phương tiện 2015
12/04/2016
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÀNH LẬP KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN

Ngày 17/3/ 2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập khoa Đa phương tiện và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi Lễ có Ban Giám đốc Học viện, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chức năng.

Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 265/QĐ-HV ngày 16/3/2016 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Đa phương tiện Học viện đã công bố quyết định thành lập Khoa Đa phương tiện, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa Đa phương tiện. Theo đó, Khoa Đa phương tiện sẽ thực hiện chức năng đào tạo các chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện theo mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo do Giám đốc Học viện phê duyệt.

Năm 2012 và năm 2015, Học viện đã chính thức mở các ngành đào tạo Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện bậc đại học và giao cho Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT – Viện nghiên cứu trực thuộc Học viện quản lý và tổ chức đào tạo. Sau gần 5 năm xây dựng nguồn lực và đạt được sự trưởng thành đáng ghi nhận cả về quy mô sinh viên, về nguồn lực giảng viên, giáo trình, bài giảng phục vụ công tác đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định đã đến thời điểm chín muồi để thành lập Khoa Đa phương tiện với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo; hướng đến xây dựng khoa Đa phương tiện trở thành khoa đào tạo thế mạnh của Học viện, áp dụng những phương pháp đào tạo tiên tiến, đồng thời thu hút những cán bộ giảng dạy được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao về tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện; từ đó đào tạo được đội ngũ sinh viên có chất lượng chuyên sâu về công nghệ, ứng dụng công nghệ đa phương tiện cho xã hội.

Tại buổi lễ, Học viện đã công bố các quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Khoa Đa phương tiện cho PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải, Phó Giám đốc Học viện kiêm giữ chức vụ Trưởng khoa Đa phương tiện; điều động, TS. Vũ Minh Tiến, chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó trưởng khoa Đa phương tiện.

Cũng tại buổi lễ, Học viện cũng tiến hành trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ quản lý khác của Học viện để kiện toàn mô hình tổ chức Học viện: TS. Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông; bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, trưởng phòng Giáo vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo vụ; bổ nhiệm ông Đoàn Kim Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo vụ giữ chức vụ Phó trưởng phòng Giáo vụ;bổ nhiệm bà Đỗ Hải Yến, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên giữ chức vụ Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhiễu, Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; bổ nhiệm TS. Nguyễn Duy Phương, Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin kiêm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm; bổ nhiệm ông Cao Xuân Hiển, chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện đã khẳng định trong thời gian tới, Học viện sẽ có sự đầu tư về cả đội ngũ và cơ sở vật chất để đưa khoa Đa phương tiện trở thành một trong những khoa đào tạo có uy tín và thế mạnh của Học viện. Bên cạnh đó, Giám đốc Học viện đã thay mặt Ban Lãnh đạo Học viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm. Giám đốc Học viện đã cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ được bổ nhiệm trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phẩn vào sự phát  chung của Học viện.

12/04/2016

1125 lượt xem