Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

logo120
KH tổ chức đánh giá luận văn TN trực tuyến cho các học viên cao học khóa 2019 đợt 1, 2 và các học viên gia hạn bảo vệ cùng
18/08/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội
30/08/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến, với đề tài:

“Giải pháp truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

Thời gian:  14 giờ 00, thứ 4, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Phòng 210 nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện theo Quyết định số 471/QĐ-HV ngày 10/6/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Bình – Học viện Kỹ thuật Quân sự

PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng  – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Ngô Quang Minh – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  1. TS. Dư Đình Viên- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

Học viện sẽ thông báo hướng dẫn cụ thể việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị có tên trong thành phần tham dự

Trân trọng./.

Mẫu Phiếu Đăng Ký Tham dự Bảo Vệ Online_NCSNguyenThiThuNga