KH tổ chức đánh giá luận văn TN trực tuyến cho các học viên cao học khóa 2019 đợt 1, 2 và các học viên gia hạn bảo vệ cùng

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến
18/08/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga
27/08/2021
Show all
logo120

Khoa đào tạo Sau đại học thông b áo KH tổ chức đánh giá luận văn TN trực tuyến cho các học viên cao học khóa 2019 đợt 1, 2 và các học viên gia hạn bảo vệ cùng. Chi tiết file đính kèm

SVanthu_45821081816410