Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga
27/08/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi
08/09/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Nguyễn Thị Hội

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Đình Quế PGS.TS. Đàm Gia Mạnh.

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến, với đề tài:

“Mô hình hành vi và quan tâm của người dùng trên các mạng xã hội

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.48.01.04

Thời gian:  14 giờ 00, thứ 4, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện theo Quyết định số 509/QĐ-HV ngày 17/6/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

PGS.TS. Trần Đình Khang – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Trần Đăng Hưng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Long Giang – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật Quân sự

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

7_Mẫu Phiếu Đăng Ký Tham dự Bảo Vệ Online_NCSNguyenThiHoi