Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Diệp
08/11/2019
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Hằng
03/02/2020
Show all
logo120

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng: Nghiên cứu trường hợp Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone)”

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh               Mã số: 9.34.01.01

 Thời gian:  16 giờ 00, thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.