Nghiên cứu sinh Trần Việt Chương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thanh Hà
01/08/2023
20
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
18/08/2023
Show all
54

Chiều 3/8/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Việt Chương về:

Đề tài: Nghiên cứu phát triển thuật toán metaheuristic giải bài toán cây Steiner nhỏ nhất định hướng ứng dụng cho thiết kế hệ thống mạng

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.04

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Hải Nam và TS. Phan Tấn Quốc

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TS. Từ Minh Phương – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật Mật mã – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Đoàn Văn Ban – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Quang Uy – Học viện Kỹ thuật Quân sự – Ủy viên-Phản biện 3; PGS.TS. Đỗ Xuân Chợ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên; TS. Phạm Quang Dũng – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên

59

NCS Trần Việt Chương trình bày luận án trước Hội đồng

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Trần Việt Chương trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển các thuật toán metaheuristic giải bài toán cây Steiner nhỏ nhất định hướng ứng dụng cho thiết kế hệ thống mạng.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Đề xuất thuật toán heuristic PD-Steiner tìm cây Steiner nhỏ nhất trong đồ thị thưa.

(ii) Đề xuất 03 thuật toán metaheuristics: Bees-Steiner, VNS (Variable Neighborhood Search) và HCSMT (Hill Climbing Search) để tìm cây Steiner nhỏ nhất trong đồ thị thưa.

  1. NCS đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi do các thành viên Hội đồng và của các cán bộ khoa học không thuộc Hội đồng đặt ra.

54

Chúc mừng NCS Trần Việt Chương bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Hội đồng kết luận:

  • Luận án của NCS Trần Việt Chương đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự.
  • Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung chính của luận án.
  • Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 0/7 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Trần Việt Chương.