Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

54
Nghiên cứu sinh Trần Việt Chương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
04/08/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Thị Thùy
23/08/2023

Chiều 15/8/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thanh Hà về:

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định thứ tự ưu tiên của thư điện tử

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.04

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Trần Quang Anh và TS. Trần Hùng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TS. Từ Minh Phương – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Trí Thành – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Linh Giang – Trường CNTT & TT, Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 3; TS. Nguyễn Duy Phương – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Việt Anh – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Ủy viên

4

NCS Nguyễn Thanh Hà trình bày luận án trước Hội đồng

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Thanh Hà trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển các giải pháp phát hiện thư rác, xác định mức độ ưu tiên của thư điện tử, dự đoán và gợi ý hành động của người dùng đối với thư điện tử.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Đề xuất giải pháp tự động sinh tập luật mới cho nền tảng SpamAssassin dựa trên mạng nơ-ron để tăng độ chính xác cho bộ lọc thư rác.

(ii) Đề xuất giải pháp phân lớp đa lớp thư điện tử sử dụng SVM và học sâu.

21

Chúc mừng NCS Nguyễn Thanh Hà bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

  • Luận án của NCS Nguyễn Thanh Hà đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự.
  • Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung chính của luận án.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 6/6 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 0/6 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Nguyễn Thanh Hà.